PŘÍBĚH

Kven je chladné a lesnaté království s temnou minulostí. Civilizace sem pronikla teprve nedávno, zdejší kraj býval nevlídný, plný nestvůr, starých kouzel a podivných svatyní. Pokrok si sem nacházel cestu těžko, s mečem a pochodní v ruce, a stále ještě úplně nepřevládl, lidé si stále pamatují na staré, zavržené bohy a duchy. Ti, kteří s novými pořádky nesouhlasili, se stáhli do pustin a ledových plání, kde žijí barbarským životem. Nejzazší hranice trvalého osídlení v severních pralesích je tak tvořena linií malých panství, tvrzí a opevněných vesnic.

Jedním z takových míst je i tvrz Sariola, chránící stejnojmenné údolí. Ke království byla připojena před půl stoletím a o tom, co se tu dělo dříve, se nemluví. Od těch dob tu je ale umístěna posádka královských vojáků a rytířská komenda. Údolím Sarioly vede jedna z mála bezpečných cest na sever v dalekém okolí, protože jinak jsou zdejší hvozdy neprostupné a plné nebezpečných močálů. Cestu přes Sariolu tak každoročně využívají rodiny honáků sobů, putující se svými stády na jejich letní pastviny.

Život v Sariole je tvrdý, jako na všech podobných místech. V lesích žijí nebezpečná zvířata, vlci, medvědi a občas i divnější tvorové, spory starousedlíků a nově příchozích z jihu doutnají pod povrchem, občas se někdo ztratí. Ani útoky lidojedů toužících po lidských trofejích nejsou neznámé a několikrát za poslední desetiletí se místní tvrz musela bránit nájezdu divokých kmenů ze severu.

Tuto zimu je to však jiné. Jako by na vesnici padlo prokletí. Lovci se nevrací, dokonce zmizela celá výprava vedená baronovým nejstarším synem, který se nakonec vypotácel vypotácel z lesů samotný a blouznící v horečkách. Několik lidí již zemřelo za nevyjasněných okolností, opět se rozvířily staré zášti. Na starých, zapomenutých oltářích hluboko v hvozdu se našly krvavé obětiny, na stromech se objevují zvláštní symboly a znamení. Cestu na sever pohltil močál a v Sariole tak uvízli krom místních lidí i obchodníci, cestovatelé a honáci sobů.

Za pár dní by se měly slavit svátky jara. Přelom ročních období tu vždy přinášel novou naději, ale bude to platit i tentokrát?

KONTAKT

Zastihnete nás nejlépe na mailu vratkytrun@gmail.com