OBECNĚ K POSTAVÁM

Níže najdete seznam jednotlivců a frakcí, které se budou ve hře vyskytovat. U předpřipravených postav je uvedené, jestli je postava obojetná, nebo má podle příběhových požadavků určené pohlaví. V takovém případě je nutné, aby se na ně hlásil hráč/hráčka odpovídajícího pohlaví, crossgender hra zde není povolena. U dalších je jedno, jestli si je vybere muž či žena - pohlaví postavy se prostě změní podle toho, kdo se na ně přihlásí. U každé frakce je pak uvedený určitý počet volných postav, které nejsou rozepsané a které si můžete vymyslet a vytvořit po dohodě s organizací.

Připravené, pojmenované postavy obvykle vedou a rozvíjí příběh jednotlivých frakcí, jedná se o hlavy rodin, rytíře, vojáky, obchodníky, cestovatele. Mějte prosím na paměti, že jejich medailonek popisuje to, co je o dotyčném veřejně známo, jak ho vidí okolí. Někdo takový opravdu je, někdo skrývá menší či větší tajemství. Všichni mají své zájmy a cíle. Volné postavy jsou doprovod těchto předepsaných postav, jejich rodiny či podřízení. Jde většinou o příbuzné, panoše, vojáky, bylinkáře, honáky sobů, učednice, lovkyně, alchymistky - záleží na vaší fantazii.

Inspirací pro tvorbu vlastních postav vám pak mohou být texty o společnosti a historii Kvenu a různých náboženstvích, která zde jsou nebo byla uctívána. Při psaní doprovodných postav myslete na to, že se hra letos neodehrává na královském dvoře, ale v malé zapadlé tvrzi - tentokrát by to měli být spíše drnohryzové, drsní lovci a bojovníci, ne zhýčkaní šlechtici. Zcela vymyšlené hráčské postavy budou povoleny maximálně v případě, že bude úplně naplněna kapacita připravených frakcí.

Registrace pro hráče už byla uzavřená

Kromě hráčských rolí hledáme lidi ochotné ujmout se Cizích postav a bestiáře, přihlášení ZDE

Seznam přihlášených

U hráčů, kteří si vybrali vlastní postavu, prosíme o zaslání napsaného charakteru (příběh a historie postavy, odkud pochází, v co věří, čeho chce dosáhnout etc) do 1.12.2023 na organizační email - vratkytrun@gmail.com. Jako inspiraci pro psaní vlastních postav doporučujeme Evropu raného až vrcholného středověku, využijte zveřejněných textů o světě, případně informací o příbězích a cílech vašich skupin. Pokud by jste si přesto nevěděli rady, obraťte se na organizaci, rádi vám pomůžeme.


Rodina Kärkkäinen

Rodina vládce Sarioly, jíž patří zdejší vesnice a tvrz. Jejich předek pomohl silám Společenství s ovládnutím zdejšího údolí a za to mu král udělil dědičný titul a propůjčil celou oblast v léno. Mají právo a povinnost zde vynucovat pořádek a královské zákony a bránit zdejší území před divokými kmeny. Údělem šlechtice v severním Kvenu totiž nejsou plesy a zábavy, ale tvrdý zápas o udržení hranic civilizace.
Einari Kärkkäinen, baron ze Sarioly (mužská role)
Součastný pán Sarioly je tvrdý, praktický muž v nejlepších letech a schopný válečník. Na jeho ramenou spočívá odpovědnost za celou vesnici a ochranu jejích obyvatel - od udržování klidu mezi starousedlíky a jižany, přes souzení zločinů až po boj s lesními běsy. Při jednání s lidmi je spravedlivý a férový, ale rozčílit jej nechcete.
Iris Kärkkäinen (ženská role)
Žena pána tvrze a jeho opora v těžkých dobách, které jsou v zdejším kraji spíše pravidlem, než výjimkou. Původně pochází ze Sarioly, část dětství však prožila v civilizovaných městech na jihu Kvenu, nakonec se ale vrátila zpět. Iris je krásná žena, ale žádná křehká šlechtická květinka. Jako pravá dcera Kvenu je schopna si poradit s kdejakým nebezpečím a svou rodinu chrání s odvahou rozzuřené medvědice.
Matti Kärkkäinen (mužská role)
Dospívající mladík, nejstarší syna Einara a Iris. V průběhu zimy byl již oplakáván, jeho lovecká výprava se ztratila a přes intenzivní pátrání se ji nepodařilo najít. K překvapení všech se však Matti po měsíci vypotácel z lesů, samotný, blouznící v horečkách a na kost vyhublý. Momentálně se zotavuje v péči rodiny.
+ 4 další postavy

Posádka královských vojáků

V Sariole je dlouhodobě umístěna skupina vojáků pravidelné královské armády, která má mají za úkol pomáhat s obranou vesnice a tvrze a zajistit, aby tato oblast zůstala věrná králi. Vojáci zde za příslib půdy a peněz slouží vždy po dlouhých deset let, než je jejich jednotka vystřídána a může se vrátit zpět na jih. Jedno takové období se právě blíží ke konci.
Tapio Siilasvuo (obojetná role)
Dříve sloužil v městské stráži na jihu Kvenu, dnes velí vojenské posádce v Sariole. Tvrdý chlap, který stejnou měrou a se stejnou neúprosností stráží vesnici před nepřáteli zvenčí, jako stíhá zločiny mezi zdejšími obyvateli.
Antero Pylkäs (obojetná role)
Místní lovci se často ušklíbají nad jižany, že to nejsou pořádní chlapi, ale k Antimu si to nikdo nedovolí. Sice pochází z farmářské rodiny z jižního Kvenu, ale při střetech s bestiemi už mnohokrát prokázal, že je to jeden z nejlepších bojovníků v celé Sariole a je schopen přežít i ty nejhorší nesnáze. V poslední době je však značně podrážděný, protože s loveckou výpravou baronova nejstaršího syna se ztratil i Sue Teurenen, jeho starý kamarád.
Paavo Ruokonen (mužská role)
Když do Sarioly před lety přišel, byl to úplný holobrádek, který se ve zbroji a přilbě ztrácel. Dokázal přežít a dnes je z něj statný mladý muž, s výhledem na zajištěnou budoucnost.
+ 5 dalších postav

Komenda řádových rytířů

V Sariole sídlí malá komenda Řádu rytířů severu. Jedná se o šlechtice z jižních zemí, kteří kvůli víře, touze po dobrodružství, či z jiných, osobních důvodů, vyrazili do Kvenu. Zde jejich meče a odvaha pomáhají bojovat proti běsům, starým kletbám a padlým učitelům. Někteří tu stráví pár let, jiní celý život.
Brendan z Dirinonu (obojetná role)
Komtur zdejší komendy, který svůj titul téměř nepoužívá, je jedním z nejstarších obyvatel Sarioly. Přišel před více než čtvrt stoletím a mnoho zdejších lidí zná už od kolébky. Přes svůj věk stále skvěle vládne mečem a kdykoliv hrozí nebezpečí, jde mu vstříc, v čele mladších rytířů.
Simeon Dociér (obojetná role)
Za pár dní tomu budou přesně čtyři roky, co tento nemluvný rytíř dorazil z jihu. Zdá se, že s místními si bude rozumět, protože o co méně se vyjadřuje nahlas, o to víc při obraně vesnice dokazuje svou znalost vojenského řemesla.
Karel Johannes z Iglau (mužská role)
Pohledný mladý šlechtic z Vereinigung freier Länder, druhý syn hraběte z Iglau. Hrůzám zdejších lesů čelí s úsměvem, neohroženě se bije s nebezpečnými zvířaty i běsy, ve volných chvílích vyráží na lov či průzkum okolí. Někteří jej mají za floutka, ale jeho schopnosti v boji jsou nezpochybnitelné.
+ 2 další postavy

Rodina Aurinko

Rodina dřevorubců, která přišla do údolí Sarioly teprve asi dvě generace zpět. Je v dlouholeté rozepři v rodinou Täysikuu, spory, původně vycházející z obchodní konkurence a hádek o vliv, již několikrát přerostly v krvavé střety. V posledních letech docházelo spíše jen k vzájemným urážkám a rvačkám horkokrevných mladíků, jenže nedávno zemřel za podivných okolností Matias, stávající hlava rodiny Aurinko. Podezřelá je z toho samozřejmě rodina Täysikuu, jenže než se věc podařilo vyřešit a najít důkazy, tak byla brutálně zabita Elsa Täysikuu … začala krevní msta?
Juhany Aurinko (mužská role)
Mladý vůdce rodiny, který se nedávno se vrátil ze studii z jihu a přivedl si odtamtud ženu. Když nyní jeho otec za podivných okolností zemřel, převzal jeho místo. Z otcovy smrti viní a podezírá znesvářenou rodinu. Silně prosazuje víru ve Společenství a snaží se o její posílení a upevnění nových tradic.
Marianne Petit - Aurinko (ženská role)
Dcera hostinského, pocházející původně z dalekého jihu, s chováním správné dámy. Před nedávnem přijela do osady jako novomanželka Juhanyho Aurinka. Do místních poměrů příliš nezapadá, ať už bohatým jižanským šatstvem, které si zakládá spíše na kráse než na praktičnosti, tak i svým chováním a velkou vazbou na tradice církve Společenství. Ona sama dává svou nelibost ke starým tradicím dosti znát.
Lida Aurinko (ženská role)
Zpupná mladší sestra Juhanyho. Ráda dělá přesný opak toho, co by si její bratr přál. Dokud rodinu vedl její otec, nikdy se takto nechovala. Však od chvíle, kdy se do vedení rodiny, kvůli tragické a náhlé smrti jejího otce dostal její bratr, tak si nenechá ujít příležitost jak mu odmlouvat či ho dokonce ztrapňovat. Dokonce se zdá, že jako jediná z rodiny Aurinko nepociťuje zášť k rodině Täysikuu.
+ 3 další postavy

Rodina Täysikuu

Rodina dřevorubců, jedna z původních v údolí Sarioly. Vedou vzájemný spor s rodinou Aurinko a opakovaně již tekla krev, když své obchodní a jiné nesváry řešily pomocí dřevařských sekyr. Posledních několik let byl víceméně klid, jen sem tam docházelo ke rvačkám a hádkám. To se změnilo nedávno, kdy za nevyjasněných okolností zemřel Matias Aurinko. Rodina Aurinko ze smrti svého vůdce osočila rodinu Taÿsikuu, aniž by pro své neopodstatněné obvinění měla jakýkoliv důkaz. Než se však celá věc vyřešla, někdo brutálně zabil Elsu Täysikuu… začala krevní msta?
Aina Täysikuu (ženská role)
Vůdkyně Täysikuu je silná válečnice a lovkyně, která si nenechá nic líbit. Rodina Aurinko se do ní a její rodiny naváží už dost dlouho. Dokonce rozšiřují klepy o tom, proč si zatím nenašla manžela... Po smrti Mathiase Aurinko a směšných obviněních, že jej zabil někdo z jejích lidí, přišla nyní velice podezřelá smrt Elsy. Pokud si rodina Aurinko přeje krevní mstu, Aina to nenechá bez odezvy.
Mikael Täysikuu (mužská role)
V rodině Täysikuu je na první pohled jako pěst na oko, menší, hubený a vůbec neumí se sekerou. Nezapadá ani ke svým vrstevníkům, nesnaží se moc zdokonalovat své bojové schopnosti, ani udělat dojem na dívky. Nejčastěji ho lidé potkávají, jak bloumá po lese nebo jak si povídá s Tarmo Nuolilenem.
+ 4 další postavy

Rodina Nuolilen

Žila tu odjakživa, ne přímo v údolí Sarioly, ale velmi blízko. Je to rodina lovců, která se vyzná v lesích jako nikdo jiný. Do tvrzi nosí na prodej zvěřinu i léčivé byliny.
Oskari Nuolilen (obojetná role)
Hlava rodiny Noulilen je nejlepší lovec široko daleko. Zdá se, jako by se les a živly poddaly jeho tvrdohlavosti, jako voda narážející na kámen, a vydaly mu zvěřinu. Je málomluvný, slova používá jen je-li to nezbytně nutné, nijak neskrývá svou nevoli vůči naplaveninám z jihu, to mu však nebrání udělat cokoliv pro svou rodinu a své blízké.
Tarmo Nuolilen (mužská role)
Tarmo je stařešina osady a bratr Oskariho, moudrý muž zkušený ve všem, co má něco společného s lesem. Vyzná se ve zvířatech i rostlinách a vždy je ochotný pomoci nebo poradit. Narozdíl od mnoha starousedlíků rád nabídne pomocnou ruku i jižanům, bez rozdílu.
Ásta Nuolilen (ženská role)
Ásta už není děvčátko, ale mladá žena, a vybarvila se velmi po otci - Oskarim. Je schopná lovkyně, obratná s lukem i kopím, a v lese je ve svém živlu. Zatím není provdaná, ale možná se najde dostatečně odvážný muž.
+ 2 další postavy

Rodina Kilpi

Lovecká rodina, z níž dříve pocházeli významní válečníci, jejichž úlohu při obraně Sarioly však již dávno převzali rytíři a královští vojáci. To ale neznamená, že by členové rodiny Kilpi přestali trénovat své bojové dovednosti.
Arttu Kilpi (obojetná role)
Věčně zamračený a zasmušilý vůdce rodiny, který velice dbá na disciplínu a na udržování válečnických schopností své rodiny. Vodí své lovecké výpravy i hluboko do lesů a nebojí se postavit a lovit i tu nejlítější zvěř či lesního běsa.
Ika Kilpi (ženská role)
Snad nejstarší obyvatelka vesnice, všeobecně známá jako celkem milá bylinkářka a léčitelka. Všude chodí o své stařecké holi, ovšem neváhá s ní přetáhnout kdejaké divé zvíře nebo nějakého neuctivce.
+ 3 další postavy

Rodina Laiho

Rodina honáků sobů, známá svou zbožností. Rodina Laiho má velké stádo a nepatří tak k těm, které by po desetiletí každoročně vyrážely na to samé místo, vždy si vybírají čerstvé pastviny. Jak se zdá, letos je zklamalo štěstí, neboť cesta ze Sarioly na sever je neprůchozí a dokud se to nevyřeší, tak tu musí zůstat spolu s ostatními.
Olavi Laiho (obojetná role)
Starší muž, který se ke svému bohatství dopracoval vlastní pílí. Přes svůj vyšší věk má bystrý úsudek a svou rodinu vede pevnou rukou. Nepatří mezi proslulé lovce či válečníky, ale ani tak nehodlá dovolit, aby věci, které se zde dějí, ublížily jeho stádu, či jeho lidem.
Kauko Laiho (mužská role)
Energický mladý muž, pravá ruka Olaviho Laiha. Zdá se, že jemu připadne úloha bránit výpravu Laiho se zbraní v ruce před případnými nebezpečími.
+ 3 další postavy

Rodina Hakanen

Pastevecká rodina Hakanen se vydala z jižních zimovišť na Cestu na sever jako vždy, jako již po generace. Nemají velké stádo, ale vždy je uživilo. Sobi však potřebují pastvinu a tak musí rodina Hakanen dál na sever, ať se děje co se děje.
Iivari Hakanen (obojetná role)
Iivari je chlap jak se patří, nebojí se postavit vlkům a medvědům útočícím na jeho stádo, poradí si s jakoukoliv situací a nejlépe mu je na severu daleko od lidí. Od svého syna Lassiho očekává totéž, a to bezpodmínečně.
Lassi Hakanen (obojetná role)
Už ve věku 15 let ví o sobech první poslední. Zvládne ošetřit rány od dravých zvířat, uklidnit soba vyvádějícího bolestí, dokonce i sám odrodil několik telat. Ale i tak není jeho vztah s otcem jednoduchý.
+ 3 další postavy

Obchodní společnost Kometa

Do Sarioly nedávno dorazila obchodní výprava společnosti Kometa, pocházející původně z Republiky Hogelanden. Pouze v Kvenu se totiž dají koupit krásné kožešiny, vzácné velrybí kosti a některé zajímavé artefakty z místní historie. Pro místní obyvatele je to naopak jedna z mála příležitostí nakoupit zboží z jihu a vydělat si něco prodejem trofejí z ulovených zvířat.
Ruy (obojetná role)
Zkušený dlouholetý vůdce výprav na sever a skvělý obchodník. Již má věk na to, aby svou karavanu předal nějakému učni a sám odešel na pohodlnější pracovní místo přímo v Hogelandenu. Loni měl ale velkou smůlu, když byla jeho karavana přepadena. Možná i proto je letos kapku paranoidní a má obavy i ze zamračeného dne.
Noah (obojetná role)
Velmi snaživý učeň, který nedávno vstoupil řad do společnosti Kometa. Velice baží po informacích a po poznání nových kultur. Zážitek z návštěvy Kvenu mu zatím kazí jen místní zima, na kterou si neváhá kdykoliv postěžovat. Zkrátka typický jižan.
Roland a Dorina (2 role, mužská a ženská)
Poté, co byla minulý rok výprava přepadena, rozhodla se společnost přidělit tentokrát strážce do výpravy raději rovnou dva. Dvojčata, bratra a sestru. Roland je velký a silný, avšak nepříliš chytrý a Dorina je naopak rychlá a inteligentní. Společně jsou smrtící kombinací pro každého, kdo by chtěl karavanu ohrozit. I když dle spousty lidí mají ti dva až příliš blízký vztah.
+ 1 další postava

Jednotlivci

Ceremoniář Pierre Aben (obojetná role)
Místní ceremoniář Společenství. Muž věčně chycený mezi svou vírou a každodenní realitou Kvenu. Ale zjevně to nějak zvládá, protože na rozdíl od svých předchůdců, kteří kolikrát nevydrželi déle než tři týdny, tenhle tu je už tři roky. A stále žije.
+ 2 další postavy
Kyllikki Maunu (ženská role)
Zdejší mladá, krásná bylinkářka. Odjakživa byla problémové dítě. Protože neměla matku, šla od příbuzného k příbuznému, všude nosila zmatek a trápení. A jen co odrostla, začala plést hlavy místním mužům. Naučila se znát byliny od Tarma Nuolilena, který si ji vzal pod svá křídla. Teď se jeden druhému vyhýbají, Matka ví proč. Pro masti nebo léčivé byliny k ní ale chodí kde kdo, i když si pak sousedi šeptají.
+ 2 další postavy
Ulrich Guisan (obojetná role)
Cílevědomě vypadající jižan, s přísným výrazem a mečem, který snad neodkládá ani ve spánku. Do Sarioly dorazil teprve před pár dny a zatím není úplně jasné, co tu chce.
+ 2 další postavy
Alfonso Becerril (obojetná role)
Cizinec z dálného jihu, o němž kolují různé zkazky. Co ho vlastně přivedlo na sever - zhrzená láska, útěk před spravedlností? Jisté je jedno: málo o sobě mluví, zato se více ptá a naslouchá. Když už promluví, je na jeho hlase znát učennost a málokdy ho potkáte bez jeho zápisníku.
+ 2 další postavy

KONTAKT

Zastihnete nás nejlépe na mailu vratkytrun@gmail.com